Miten lapsen ääni kuuluu sairaalassa?

Mikä on ikävintä sairaalassa? Entä mukavinta? Millainen on hyvä lääkäri/hoitaja? Mitä mieltä olet sairaalan ruuasta?

Näihin kysymyksiin lapset pääsivät vastaamaan, kun kävimme selvittämässä miten lasten ääni kuuluu sairaalassa. Haastattelimme kuutta 5–15-vuotiasta lasta Lastenklinikan leikkihuoneessa.

Yk:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lasten osallisuus on lasten mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta.

Osallisuus on keskeinen lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä.